Kontakt

BD AUTOBAZÁR s.r.o.

Clementisové sady 907/18
924 01 Galanta

Tel.: +421 (0) 907 600 605
E-mail: info@hydraulickaruka.sk

IČO: 44 148 071

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava. Vložka číslo:  21908/T.